Seminar toegankelijk gemeentelijk vastgoed

WOENSDAG 7 oktober 2020 | ZWOLLE

ProgrammaAanmelden

Toegankelijk Gemeentelijk Vastgoed

Gemeenten zijn verplicht om de openbare ruimte zo toegankelijk mogelijk te maken, in het kader van het VN-Verdrag Handicap. Daartoe behoort ook het gemeentelijk vastgoed, te denken valt aan het gemeentehuis of stadskantoor, maar ook de bibliotheek, het theater of het gemeentelijk sportpark. Je wil immers het goede voorbeeld geven! 

Voordat je kunt beginnen aan het aanpassen van je assets, moet je eerst schouwen en de stand van zaken in kaart brengen. Vervolgens kun je een plan maken voor het implementeren van maatregelen. Hoe pak je dat aan? Kom op 7 oktober naar het seminar Toegankelijk Gemeentelijk Vastgoed van Biind.  

Voor wie? 
De themabijeenkomst Toegankelijke Gemeentelijk Vastgoed biedt inspiratie voor: 

  • Projectleiders verantwoordelijk voor de implementatie van het VN-Verdrag Handicap 
  • Gebouwbeheerders gemeentelijk vastgoed 
  • Architecten, ontwerpers en stedenbouwkundigen 
  • Beleidsmakers en bestuurders openbare ruimte bij gemeenten en provincies 
  • Facilitair managers 
  • Adviseurs bij grote en kleine bureaus  
  • Andere professionals betrokken bij toegankelijkheid in de openbare ruimte en gebouwde omgeving 

Bekijk het programma  Aanmelden 

Terug naar boven